Het DEEP-programma bestaat uit de volgende onderdelen:

  • DEEPdive: deelnemers starten met een intensieve cursus van 4 weken (fulltime) waarin ze technische basisvaardigheden leren, afhankelijk van de gekozen expertise (data science of engineering) en diverse softskills (o.a. Scrum, interviewen, presenteren). 
  • Bootcamps: elke maand is er een bootcamp, die in het teken staat van de ontwikkeling van de kandidaat. Op deze dagen staan cursussen gepland en is er ruimte voor zelfstudie, werken aan eigen projecten en kennisuitwisseling met de andere kandidaten. 
  • DEEP on Tour- dagen: een van de aangesloten waterschappen organiseert een inhoudelijk programma, waarin de DEEPers kennismaken met de watersector en spelende vraagstukken. Het betreffende waterschap daagt de DEEPers uit met een casus over data-gedreven werken binnen hun waterschap. 
  • Opdrachten: deelnemers werken, voor de periode van 5 maanden, aan opdrachten voor de deelnemende waterschappen. Dit doen ze samen met een deelnemer van een ander waterschap. Iedere deelnemer werkt aan 2 opdrachten tegelijkertijd; één voor het eigen waterschap en één voor een ander waterschap. De waterschappen formuleren deze opdrachten. De diversiteit aan onderwerpen is groot: van het voorspellen van influent en slim afstemmen van energieverbruik op de RWZI tot het voorspellen van belastingkwijtscheldingen. En van datagedreven, geavanceerde gemaalregelingen tot ‘basis op orde’-projecten om bestaande datakwaliteit te verbeteren.
 

Een deelnemers besteedt 3 dagen per week aan bovenstaande, de andere 2 dagen is hij/zij inzetbaar voor overig werk binnen het waterschap. Donderdagen zijn de vaste ”terugkom-dagen” voor de bootcamps, DEEP on Tour dagen of om met andere deelnemers aan de opdracht te werken.  

Opdrachten

network-4851079_1920

Doel van de opdrachten is om deelnemende waterschappen een boost te geven in data-gedreven werken. De opdrachten worden door de waterschappen zelf geformuleerd, daarmee zijn zij relevant en sluiten zij aan op de behoefte van het waterschap. Het Waterschapshuis begeleidt de waterschappen bij het kiezen van deze opdrachten en een ervaren data scientist/ engineer van Royal HaskoningDHV Digital toetst deze op haalbaarheid. Deze data scientists/engineers zijn ook inhoudelijke begeleider en code-reviewer tijdens de opdrachten. 

Tijdens de opdrachten worden deelnemers en waterschappen intensief begeleid, zowel procesmatig als technisch. Er zijn wekelijkse terugkomdagen voor begeleiding, en om de voortgang te monitoren en samenwerking tussen opdrachtteams te bevorderen. Tijdens de bootcamps doen deelnemers via  cursussen die aansluiten op de opdrachten kennis op die direct ingezet kan worden.