Wat zegt een Waterschapper over DEEP?

Data gedreven werken via het DEEP-programma: “Meegaan met de veranderingen, maar wel zelf grip houden

Walter van Harmelen: Afdelingsmanager informatiemanagement en gegevensbeheer, Hoogheemraadschap van Delfland. 

Toen ik begon in deze functie speelde de vraag al of we bij DEEP wilden aansluiten. Ik hoorde toen dat het idee was om met andere waterschappen samen een opleidingstraject op te zetten, en dat klonk heel goed. Ik ben toen in een sessie aangesloten waar vertegenwoordigers van de waterschappen zaten en toen is het balletje gaan rollen.

Super dat we samen met het Waterschapshuis dit traject konden opstarten. Want als we het alleen zouden doen zou het veel meer moeite kosten. Dit is natuurlijk een superkans!  

De mogelijkheden van data en data-gedreven werken 

De behoefte om aan te haken lag er vanuit onze focus op de digitale transformatie, waar data gedreven werken natuurlijk een belangrijk onderdeel van is. Deze digitale transformatie waar we inzitten zet ons flink onder druk. Als je kijkt naar onze missie als waterschap, en je kijkt naar de actuele ontwikkelingen, zoals klimaatverandering, dan is het nog best een uitdaging om je taken als waterschap goed te blijven uitvoeren en je doelen te halen.

En je weet; als de zeespiegel inderdaad meters gaat stijgen, of we nog langere perioden van droogte gaan zien, dan moet je echt alles uit de kast halen. Want anders krijgen we het niet voor elkaar. Data gedreven werken en data science kan daar een belangrijke rol bij spelen. 

Grip houden op verandering

Als organisatie hebben we al heel veel data, en uit ons netwerk komt nog meer data. En daarmee kunnen we heel veel; zaken efficiënter inrichten, voorspellingen doen die we eerst niet konden doen. We willen graag mee veranderen met alle ontwikkelingen, maar wel op een manier waarbij je nog grip hebt op deze veranderingen. En dan moet je wel naar je organisatie-kant kijken; wat hebben we nodig om hierin mee te kunnen gaan?

Dat zijn jonge mensen, die verstand hebben van deze onderwerpen. De jongere generatie, voor hen is het vanzelfsprekend om te werken binnen deze digitale ontwikkelingen en netwerken. En die moet je wel kunnen vinden en aantrekken.  

Twee passende kandidaten 

We hebben tot nu toe twee passende kandidaten een plek binnen onze organisatie gegeven. Sjoerd Gnodde is Data Scientist, hij is via het DEEP-programma geworven. Op de matchingsdag hadden we direct een goede klik. Op de borrel heb ik hem aangesproken, ik zei; hé, dit zou wel eens heel goed kunnen passen, wat denk je ervan? En dat is zeker zo gebleken. 

En wat ik ook heel leuk vond was dat onze tweede DEEP-kandidaat iemand was die al bij ons werkte: Priscilla Vogelaar-Hoogenboom, zij is medewerker GIS. Ze doet veel mutaties met GEO-informatie en was vandaar uit al veel met Data bezig. Ze had al “technische bagage” qua programmeren en dergelijke. We hebben toen de vraag uitgezet; wie vindt het leuk om hieraan deel te nemen?

En toen heeft Priscilla zich aangemeld, voor de functie van Data Engineer, ze wilde graag verder leren en ontwikkelen. Ze is iemand met ambitie, dat vind ik mooi om te zien. 

“Bij beide kandidaten zie je dat ze echt op een verfrissende manier naar onze vraagstukken kijken. En zo houden ze ons ook weer scherp.” 

Uitdagingen 

Onze organisatie is eigenlijk een logge tanker, en dat vormt de grootste uitdaging. En we hebben een paar opdrachten laten doen door verschillende DEEPers. Daar kwamen binnen een paar maanden echt mooie, vernieuwde opbrengsten uit. Maar dan is de vervolgvraag; hoe nu verder? Hoe kan de organisatie dit van daar verder oppakken? Je moet wel iedereen daarin meekrijgen. Ook de mensen die al 40 jaar in een functie zitten en precies weten hoe ze hun werk willen doen.

Over het algemeen merk je gelukkig wel dat mensen nieuwsgierig zijn, maar hier ligt wel een uitdaging. Soms komt het nog niet altijd van de grond; we willen wel veel meer data-gedreven werken maar dan moet dan ook in de praktijk stappen gaan zetten. 

Verder is het een grote uitdaging om de kandidaat, in ons geval Sjoerd (want Priscilla werkt al voor ons) geboeid te houden voor het waterschap(swerk). Je moet daarin zorgen dat hij niet steeds tegen dichte deuren aanloopt, veel dingen gaan hem niet snel genoeg. Dus we zijn bezig met Proof of Concepts, en Pilots, we willen daadwerkelijk dingen doen. En we willen gelijkgestemden vinden, zodat we echt een team kunnen opbouwen die samen op hetzelfde level zitten.  

Tot nu toe heeft de deelname aan DEEP mijn verwachtingen wel echt overtroffen. Sjoerd heeft bijvoorbeeld een gigantisch netwerk uit het programma; hij kan zo iemand bij een ander waterschap opbellen als hij ergens tegen aan loopt. Dat had ik niet verwacht maar dat is super waardevol.